Tak- och väggrenovering på Gutevin, Hablingbo​

Före

Ett gammalt gotlandshus på Gutevin skulle få nytt tak. Det gamla eternittaket skulle bort och nytt plåttak sättas dit.

Utförande

När saneringsfirman rivit det gamla taket upptäckte vi dock att både undertaket och en av väggarna var helt rutten. Vi behövde bygga en helt ny vägg och byta ut allt från syll upp till takatolarna innan vi kunde lägga det nya taket.

Här ser vi den ruttna väggen och hur taket stagas upp för att man ska kunna renovera de bärande delarna, väggen och takstolarna. 

Nytt undertak läggs innan plåttaket kommer på. 

Väggen fick byggas om helt och hållet, regelverk, ytterpanel och nya innerväggar.

Resultat

Det blev inte bara nytt plåttak utan också nya takstolar och en helt ny bärande vägg.

Liknande projekt